English

Teknik Destek 2015 - Sıkça Sorulan Sorular

 • Teknik Destek hangi amaçlarla verilmektedir?

  Teknik Destek,

  1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarının uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerine,
  2. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,  bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına, kurumsal kapasitelerini güçlendirme faaliyetlerine destek sağlamak amacı ile verilmektedir.
 • Başvuru sadece KAYS üzerinden mi yapılabilecektir?

  Başvurular internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların matbu halleri imzalı olarak Ajans Genel Sekreterliğine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecektir. KAYS’a kaydolma ve kullanım ile ilgili ayrıntılı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portalının http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ Yardım menüsünde bulunan Kullanıcı Kılavuzunda mevcuttur.

 • 2015 Yılı Teknik Destek başvuruları nasıl yapılacaktır?

  KAYS üzerinden başvuru için öncelikle https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden Başvuru Formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu/kuruluşu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden TR71 Bölge illerinden birisi seçilerek başvuru işlemi yapılabilir. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi, programın başvuru rehberinde verilmiştir. 

 • Teknik Destek Programına kimler başvurabilir?

  2015 yılı Teknik Destek Programına TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

  -Yerel yönetimler

  -Kamu kurum ve kuruluşları

  -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

  -Sivil toplum kuruluşları

  -Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

  -Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

  başvuru yapabilir.

   

  Gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ise Teknik Destek programına başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Fakat kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Teknik Destek taleplerinde iştirakçi olarak yer alabilir, faaliyetlere lojistik destek sağlanması vb. hizmetlere sponsorluk yapabilirler.

 • Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa ödeme yapılıyor mu?

  Teknik Destek Programı bir Mali Destek Programı değildir. Bu yüzden Teknik Destek Programı yararlanıcılarına herhangi bir doğrudan mali destek sağlanmaz.

 • Teknik Destek başvurusu yaparken teklif almak zorunlu mudur? En fazla kaç teklif alınabilir?

  Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunda değillerdir. Ancak bu yolla eğitim/danışmanlık hizmeti alınabilecek kurumları ve/veya uzmanları öneri olarak Ajansa sunabilirler. Fakat Ajansın, başvuru sahibinin önerdiği bu kurumlardan ve/veya uzmanlardan hizmet alımı gerçekleştirme gibi bir zorunluluğu yoktur. Önemli olan Teknik Şartnameyi (Ek C) talep edilen eğitim/danışmanlık hizmetinin niteliklerine göre ayrıntılı bir şekilde doldurmaktır.

 • Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek hangi yöntemlerle gerçekleştirilir?

  Teknik Destek kapsamında verilen hizmetler mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde Ajans personeli eliyle sağlanır. Zorunlu hallerde Teknik Destek hizmet alımı yolu ile sağlanabilir. Teknik Desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yükü ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans Genel Sekreteri tarafından karar verilir.

 • Eğitim/Danışmanlık almak istediğimiz kurumu Ajansa önerebilir miyiz?

  Teknik Destek Programı kapsamında Ajans Eğitim/Danışmanlığı kendi personeli ile sağlayamaz ise, bu hizmeti Eğitmen/Danışman havuzunda yer alan ya da başvuru sahibinin Ajansa proforma sunarak önermiş olduğu kurumlardan ve/veya uzmanlardan sağlayabilir. Eğitim/danışmanlık hizmeti sunan kurumların/uzmanların Ajansın internet adresinde yer alan Eğitmen/Danışman havuzuna kayıt olmaları gerekmektedir. Ancak Ajansın hizmet alımını önerilen kurumdan yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Teknik Destek Programı kapsamında verilen destek miktarı ve oranı nedir? Söz konusu desteğin geri ödemesi var mıdır?

  Bir Teknik Desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dahil) 15.000 TL’yi aşamaz. Destek oranı  0’dür. Teknik Destek Programı Mali Destek statüsünde olmadığı için geri ödemesizdir ve başvuru sahibine ödeme yapılmadığı gibi, başvuru sahibinden de eş finansman talebi yoktur.

 • Teknik Destek Programı kapsamında verilen destek miktarı hangi harcamaları içermektedir?

  Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar. 

 • Ajans tarafından verilecek Teknik Desteğin süresi ne kadardır?

  Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek ilgili projenin uygulama süresi en fazla 1 (bir) aydır. Proje başvurusu kapsamında belirtilen faaliyetler bu süre içinde tamamlanmalıdır. Ajans bir yıl içinde toplam iki hafta (14 gün) süresince geçici uzman personel görevlendirebilir.  

 • Bir kurum/ kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

  Bir başvuru sahibine bir başvuru dönem içerisinde en fazla bir kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanabilir. Ayrıca Ajans, aynı proje veya faaliyet için Mali Destek veya Teknik Destekten sadece birini sağlayabilir.

 • Ajansa katkı payını ödememiş veya katkı payı borcu bulunan kurum ve kuruluşlar (İl özel idaresi, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları) Teknik Destek programına başvurabilirler mi?

  Teknik Destek Programına başvurabilirler ve Ajans ile sözleşme imzalayabilirler. Başvuru sahibinin Ajansa katkı payı ödememiş olmasının teknik destek sağlanmasıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır.