English

2016 Yılı KOBİ Geliştirme MDP Sıkça Sorulan Sorular 1

 • Ankara’da bulunan merkez şubemiz için Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 2015 yılında destek almış bulunmaktayız. 2016 yılı için AHİKA’dan Kırıkkale’de bulunan şubemiz için destek alabilir miyiz?

  Cevap: Öncelikle adına başvuru yapmayı düşündüğünüz işletmenizin merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansımızın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan işletmenizin başka bölgede bulunan yasal şubesinin oradaki Kalkınma Ajansından destek almış olması, Ajansımıza başvuru yapılmasına engel değildir. Diğer taraftan Ajansımızdan destek alabilmek için işletmelerin tüzel kişilikleri esas alınmaktadır. Bu açıdan TR71 Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir KOBİ Ajansımız mali destek programına başvuru yapabilir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • 2015 yılında bölgeniz dışındaki bir ilden ve başka bir Kalkınma Ajansından TR71 dışındaki bir işletmemiz için destek almış bulunmaktayız. 2016 yılında bölgenizde bulunan bir diğer işletmemiz için farklı bir yatırım konusuyla Ajansınıza başvuruda bulunabilir miyiz?

  Cevap: Öncelikle adına başvuru yapmayı düşündüğünüz işletmenizin merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansımızın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan işletmenizin başka bölgede bulunan yasal şubesinin oradaki Kalkınma Ajansından destek almış olması, Ajansımıza başvuru yapılmasına engel değildir. Diğer taraftan Ajansımızdan destek alabilmek için işletmelerin tüzel kişilikleri esas alınmaktadır. Bu açıdan TR71 Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir KOBİ Ajansımız mali destek programına başvuru yapabilir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Bölgenizde ceviz üretimi konusunda proje hazırlamak istemekteyiz. Bu proje ile temin etmek istediğimiz ekipman, çapa işleri için gerekli bahçe tipi tarım makinasıdır. Bu ekipmanın proje kapsamında bütçelendirilmesi uygun mudur?

  Cevap: Birincil tarım faaliyetleri Ajans tarafından desteklenmeyecek faaliyetler arasındadır. Her türlü bitkisel ürünlerin ekimi, dikimi, hasatı ve hayvanların üretilip/yetiştirilmesi, avlanması ya da çiftliklerde su ürünleri üretilmesi vb. birincil tarım faaliyetleridir. Bu ürünlerin çeşitli katkı maddeleri ya da süreçlerden geçirilerek işlenmesi birincil tarım değildir. Yine bu ürünlerin depolanması, ambalajlanarak katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürülmesi, pazarlanması gibi süreçlere ilişkin ekonomik faaliyetler de birincil tarımın kapsamı dışında olup bunlar tarımı destekleyici faaliyetlerdir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 16, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

 • 2014 ve 2015 yıllarında yıllık net satış hasılatımız 40 milyon TL’nin üzerindedir. İşletmemiz KOBİ vasfını kaybetmiş midir? KOBİ tanımındaki; Çalışan Sayısı, Yıllık Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço şartlarını sağlayan işletmemizin sermayesinin %50’si KOBİ olmayan bir işletmeye aittir. İşletmemiz uygun başvuru sahibi midir?

  Cevap: 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3834 karar sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında KOBİ tanımı şu şekildedir: İkiyüzlü kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler, ayrıca sermayesinin veya oy haklarının % 25’inden (yüzde yirmi beş) fazlasının bir kamu kurumuna ya da söz konusu yönetmelikte yer alan KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler. İşletmelerin KOBİ olarak nitelendirilebilmesi ve Mali Destek Programına uygun başvuru sahibi olabilmeleri için yukarıdaki KOBİ tanımında belirlenen tüm şartları sağlamaları gerekmektedir. Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 4, Program Özeti Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, Madde 6, Sınıf Değiştirme ve Vasfın Kaybı

 • İşletmemiz yenilenebilir enerji konusunda başvuru yapmayı planlamaktadır. İşletmemiz, üreteceği elektriği yalnızca işletme içerisinde kullanmayı planlamakta ve enerji fazlasını devlete satmayı düşünmemektedir. Bu kapsamda başvuruda bulunurken Ajansınıza Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sunmamız gerekli midir?

  Cevap: Proje kapsamında yapılması planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarında gerekli durumlarda Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubunun sunulması gerekir. Dağıtım şirketi üzerinden mahsup edilmesi amacıyla sisteme verilmeyen enerji için Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu alınmasına gerek yoktur. Proje başvurunuzda bunu açıkça belirtmek kaydıyla Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sunmanıza gerek kalmayacaktır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi Sayfa 19, 2.2.3. Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler:

 • İşletmemiz 2014 yılı mali destek programından faydalanmış ve en son olarak 12.05.2015 tarihinde nihai ödeme almıştır. 2016 program başvuru rehberine göre 06.06.2016 tarihinde sürecin tamamlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda işletmemiz 2016 KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi midir?

  Cevap: Bir işletmenin uygun başvuru sahibi olabilmesi için, Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden (nihai ödeme tarihinden itibaren) en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreçte dikkate alınacak tarih sürecin sona erdiği tarih değil, Ajansa sistem üzerinden matbu olarak başvuru yapılabilecek son tarih yani 15.04.2016‘dır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • 2014 yılında işletmemiz için Ajansınızdan proje desteği almıştık, nihai ödeme ise 15.06.2015 tarihinde gerçekleşmişti. İşletmemiz, 2016 yılı için hazırlanan Mali Destek Programına proje sunabilir mi?

  Cevap: Bir işletmenin uygun başvuru sahibi olabilmesi için, Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden (nihai ödeme tarihinden itibaren) en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreçte dikkate alınacak tarih sürecin sona erdiği tarih değil, Ajansa sistem üzerinden matbu olarak başvuru yapılabilecek son tarih yani 15.04.2016‘dır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Firmamız yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik eldesine yönelik bir GES projesi hazırlamayı planlamaktadır. 2016 KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı başvuru rehberinde önceliklerde konuya doğrudan atıfta bulunulmamasına karşın sözleşme aşamasında sunulması gerekli belgeler listesi Madde 10’da Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubundan bahsedilmektedir. 2016 KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında firmamızın hazırlayacağı GES projesi uygun proje konusu mudur?

  Cevap: Proje kapsamında işletmenizin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılmasını planlayacağınız GES projesi uygun proje konusu olarak değerlendirilmektedir. .

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 6, 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri

 • Ajansınıza Mali Destek Programı kapsamında sunmayı planladığımız projede bir elektrikli forklift alımı öngörülmektedir. Bu maliyet bütçelendirme bölümünde uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?

  Cevap: Yük taşıma amacıyla kullanılan Elektrikli forklift taşıt olarak nitelendirilmektedir. Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “her türlü taşıt alımları” Uygun Olmayan Maliyetler arasında yer almaktadır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 16, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

 • İşletmemiz madencilik alanında faaliyet göstermekte ve yine bu alanda Ajansınıza proje sunmayı planlamaktadır. İşletmemizin saha sahibi firma ile 49 yıllık rödovans sözleşmesi bulunmaktadır. Program kitapçığında belirtilen ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4‘te ve kitapçığın “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” bölümünün “B. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatrıımları” başlığının 5. Maddesinde belirtilen “Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları” ibaresi işletmemizin başvurusu için engel teşkil etmekte midir?

  Cevap: Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4’te belirtildiği üzere teşvik edilmeyecek yatırımlar kapsamında yer almaktadır. İlgili konuda işletmeniz tarafından yapılacak başvuru, projelerin değerlendirilmesi sürecinde Ön İnceleme aşamasında Uygunluk Kontrol Listesi -Madde 4’ü sağlayamayacağından uygun başvuru olarak değerlendirilemeyecektir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 Başvuru Rehberi Sayfa 25, Uygunluk Kontrol Listesi

 • Şahıs Firması sahibiyim. İşletmem, Ajansınız KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi midir?

  Cevap: Evet, Şahıs Firmaları da Ajansımız 2016 Yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında bulunmaktadır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Ajansınıza sunmayı planladığımız proje bütçesinde inşaat kalemi eklenmesi planlanmaktadır. İnşaat uygun maliyetler arasında mıdır?

  Cevap: İnşaat kalemi uygun maliyetler arasında yer almamaktadır. Ancak projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri bütçelendirmede uygun maliyetler arasındadır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 15, 2.1.4.1. Uygun Maliyetler

 • İşletmemiz 2015 yılında kurulmuştur. Proje başvurusunda işletmelerden son 3 yıla ait mali tablolar istenmektedir. İşletmem adına proje başvurusunda bulunurken tarafınıza sunmam gereken evrak nasıl olmalıdır?

  Cevap: İşletmeniz yeni kurulmuş ise, işletmenizin faaliyette bulunduğu yılın tamamı ve cari yıla ait gelir tablosu, başlangıç bilançosu ve işletme hesap özeti sunmanız yeterli olacaktır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 17, 2.2.2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 • Off Grid Ges projelerinde, projenin yapılacağı yer ve işletme farklı yerlerde olabilir mi?

  Cevap: Off grid GES projelerinde Güneş Enerjisi tesisi ile işletmenin farklı yerde olup olamayacağına yönelik bir kısıtlamaya program rehberinde yer verilmemiştir. Diğer taraftan projelerin teknik değerlendirmesi Bağımsız Değerlendiriciler tarafından başvuru rehberinde yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre yapılacağından bahsi geçen konuda yeterli ve açıklayıcı gerekçelendirmenin proje başvuru teklifinde detaylıca yapılması önerilmektedir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 26, 2.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

 • Firmamız toplamda 215.000 adet kapasiteli yumurta üretimi bulunmaktadır. Firmamız mevcut kapasitenin 40.000 adet tavuk kafesi modernizasyon yapmak istiyoruz. Ajansınız tarafından bu konuda destek verilebilir mi?

  Cevap: Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir" gereğince Proje konunuzun, ilgili kararın Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi kısmında belirtilen 100.000 adet/dönem yatırım şartını sağlamayacağı görülmektedir. Bu kararda belirtilen asgari şartlar yapılacak olan yeni yatırımın asgari yatırım düzeyini belirttiğinden asgari yatırım şartını sağlamayan yatırımlar ilgili Bakanlar Kurulu kararına istinaden desteklenemeyecektir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi