English

2015 Yılı Enerji Altyapısı MDP Sıkça Sorulan Sorular 1

 • 2012 yılı mali destek programında belediyemiz iştirakçi olarak bir projede yer aldı ve projemiz halen devam ediyor. Bu nedenle belediyemiz olarak 2015 yılı mali destek programına başvurabilir miyiz?

  Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde “Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu husus kar amacı güden kuruluşlar için geçerlidir. Belediyeler gibi kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje başvurusu yapmasına proje yürütüyor olması engel değildir.

  Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10. Madde,

 • 2012 yılı mali destek programına İdaremizin destek almaya hak kazanan projesi halen devam etmektedir. Proje kapsamında atık su arıtma tesisinin enerji giderinin unu karşılayacak güneş enerjisi tesisi kurduk. 2015 yılı enerji altyapısı mali destek programı için, yine aynı konuda tesisin enerji ihtiyacının daha fazlasını karşılamak üzere, kapasite artışına yönelik proje yazabilir miyiz?

  Daha önce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler, vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak alan aynı konu başlığındaki projelere mali destek sağlanmayacaktır. (Aynı proje konusu/faaliyeti için farklı kuruluşlardan destek alınmaması gerekmektedir.) Aynı şekilde daha önce Ajansımızdan hibe desteği verilen projenin, aynı şekliyle sadece enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik desteklenmesi mümkün değildir.

  Başvuru Rehberi Sayfa 9

 • Daha önce başka bir hibe mekanizmasından (Avrupa Birliği kaynakları, Birleşmiş milletler, Dünya bankası, Kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler gibi ulusal veya uluslararası fonlar) alınan destekle bir proje yürütülmüştür. Şimdi aynı konuda kapasite artırımı yapmak için Ajansa başvuru da bulunabilir miyiz?

  Daha önce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler, vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak alan aynı konu başlığındaki projelere mali destek sağlanmayacaktır. (Aynı proje konusu/faaliyeti için farklı kuruluşlardan destek alınmaması gerekmektedir.) Aynı şekilde daha önce Ajansımızdan hibe desteği verilen projenin, aynı şekliyle sadece enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik desteklenmesi mümkün değildir.

  Başvuru Rehberi Sayfa 9

 • Belediyemize bağlı olan bir işletme 2015 Yılı Mali Destek Programları için başvuru sahibi olabilir mi?

  Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir. Diğer taraftan işletmeler Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

 • Belediyemize bağlı olan bir işletme 2015 Yılı Mali Destek Programları için başvuru sahibi olabilir mi?

  Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir. Diğer taraftan işletmeler Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

  Başvuru Rehberi, Sayfa 7, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

  Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

  Başvuru Rehberi Enerji Altyapısı MDP Sayfa 11, Sosyal Kalkınma MDP sayfa 12,

 • Enerji Altyapısı MDP için hazırlamayı düşündüğümüz bir projemiz var. Bilindiği üzere başvuru rehberinde istenen belgelerin (Özellikle Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ve Tek Hat Şeması için) hazırlanabilmesi bazı masrafların yapılması gerekmektedir. Kamu kurumu olduğumuz için bütçemizde proje hazırlama adına belirlenmiş bir kalem yoktur. Bu yüzden projeyi hazırlayıp başvurusunu yapıp, sonuçlar açıklandıktan sonra eğer projemiz başarılı olursa istenilen belgeleri o takdirde hazırlamaya başlasak sözleşme imzalayabilir miyiz?

  Başarılı projelerin ilanından sonra, başvuru sahiplerine yazılı olarak tebligat yapılmaktadır. Yazılı tebligatın başvuru sahibinin eline geçtiği günden sonra 10 iş günü içerisinde, başvuru sahibi başvuru rehberinde belirtilen evraklarla (evrakların eksiksiz olması gerekmektedir) birlikte sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvuruda bulunması gerekmektedir. Belirtilen süreye mücbir sebepler (deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi, genel kanuni grev, en az 3 ay süreli hastalıklar vb.) haricinde ek süre verilmemektedir. Bu yüzden başvuru rehberinde istenilen evrakların hazırlanmasını başarılı projelerin ilanının sonrasına bırakmak riskli olacaktır. İstenilen evrakların belirtilen süre içerisinde hazırlanamaması durumunda başarılı bir projenin sözleşmesinin imzalanamama durumu oluşabilmektedir.

 • Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinde veya başvuru sürecinde herhangi bir değişiklik olduğu durumda veyahut bu süreç bizden kaynaklanmayan bir sebeple tıkandığından dolayı bazı evrakları tamamlayamazsak (Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu vs gibi) başvurumuz iptal mi olur?

  Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin hususlar 2 Ekim 2013 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. Bu süreçlere ilişkin bir revizyon olduğu taktirde potansiyel başvuru sahiplerine ilgili duyuru Ajans web sitesinden duyurulur. Diğer taraftan sürece ilişkin tüm hükümler Başvuru rehberinde belirtildiği gibi sürdürülecektir. (Bakınız soru 8’in cevabı)

 • Müdürlüğümüz Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak kamuda faaliyet gösteren Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü olarak çalışmaktadır. Ana statümüzde belirtildiği üzere sermayesinin 0'ü kamuya ait olduğu bir şirketiz. Kuruluş amacımız kar elde etmek ve dağıtmak değildir. Enerji Alt Yapısı Mali Destek Programından faydalanıp faydalanamayacağımız hususunun bildirilmesini talep etmekteyiz.

  Enerji altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahipleri başvuru rehberinde;

  ·     Valilikler

  ·     Kaymakamlıklar

  ·     İl ve ilçe müdürlükleri (Fiziki altyapı hizmeti veren)

  ·     5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

  ·     Belediyeler

  ·     Özel İdareler

  ·     OSB ve KSS Yönetimleri,

  olarak belirlenmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kamu kurumlarının pay sahibi olan şirketler uygun başvuru sahibi değildirler.

  Başvuru Rehberi, Sayfa 7, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?