English

Akbulut Çelik Çatı Boya Metal İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. / 'Türkiye’de Rekabet İçinde, Sanayinin İlerleyen Ve Gelişen Yüzü: Akbulut Çelik Çatı Boya' Projesi İçin Bir Mal Alımı İhale İlanı 02.09.2014 18/04

Akbulut Çelik Çatı Boya Metal İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. / 'Türkiye’de Rekabet İçinde, Sanayinin İlerleyen Ve Gelişen Yüzü: Akbulut Çelik Çatı Boya' Projesi İçin Bir Mal Alımı İhale İlanı

İhaleye Ait Diğer Dosyalar

Tüm İhaleler