English

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Niğde Yenilenebilir Enerji Zirvesi” sona erdi. 09.12.2017 13/16

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Niğde Yenilenebilir Enerji Zirvesi” sona erdi.

Programa; Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Kapadokya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Davut Yeşil ve Ajans Uzmanları ile Niğde İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör temsilcileri, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, akademik personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Ahiler Kalkınma Ajansı’nı temsilen Davut Yeşil yaptı. Konuşmasında, Ajansın güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve güneş enerjisi kaynakları ile elektrik üretimine yönelik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi amacıyla, çeşitli mali destek programları aracılığıyla proje destekleri verdiğini belirten Davut Yeşil “Bugüne kadar güneş enerji sistemlerine yönelik olarak toplam 26 proje için destek sağlanmış olup bu projeler kapsamında toplam 114 yerleşim yeri veya köy güneş enerji sistemlerinden istifade etmiştir” dedi.

Yenilenebilir Enerji alanındaki teknolojiler, mevzuat ve mevcut sorunlar ekseninde Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin değerlendirildiği programda konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar “Enerji; kalkınmanın ve büyümenin lokomotifi konumundadır. Enerji arzının çeşitliliği, güvenliği ve enerji kaynaklarına makul sayılacak fiyatlarla erişim her ülke için stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Enerji artık sadece bir ihtiyaç olmaktan çıkmış; uluslararası barış, ulusal güvenlik ve toplumsal refah bağlamında değerlendirilmesi gereken bir olgu halini almıştır” diye konuştu.

Son yıllarda ülkemizin, yeterli miktarda ve düşük maliyetle yerli ve milli imkânlarla elektrik enerjimizi üretemeye yönelik çalışmalara hız verdiğini ifade eden Rektör Kar şunları kaydetti:

“2000’li yılların başında 38.000 MW’larda olan kurulu elektrik gücümüz, Ağustos 2017 sonu itibariyla 80.500 MW’a ulaşmıştır. Ülkemizin bu alandaki 2023 hedefi ise 125 bin megawatt olarak belirlenmiş durumdadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkeyi Türkiye olarak açıklamıştır. 2023 Vizyonumuza ulaşmak için biz bu talebi karşılamanın yanında enerji arz güvenliğimizi sağlamak ve enerji üretimimizi çeşitlendirmek için de hızla çalışmalıyız. Türkiye, yenilenebilir enerji açısından önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. KOP Bölgesi ise özellikle Güneş Enerjisi potansiyeli açısından Türkiye için hatırı sayılır bir konumdadır. Artan enerji talebi karşısında %40’lar seviyesinde olan Ülkemizdeki toplam enerji kurulu gücü içindeki yenilenebilir enerji payını yakın gelecekte muhafaza etmek, orta ve uzun vadede ise bu oranı daha üst seviyeye çıkarma yönündeki ulusal politikalara bağlı olarak biz de Ar-Ge çalışmalarımızı Üniversitemizde Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde sürdürmekteyiz.”

Niğde İli başta olmak üzere bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımlarının mevcut durumu ve geleceğinin tartışıldığı, Ülke ekonomisinin gelişimi açısından önem taşıyan etkinlikte konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise Niğde’nin gelişmesi planlanırken, öncelikli olarak güneş enerjisi yatırımlarının İlimize çekilmesini teşvik edecek eylem planlarının hazırlanması gerektiğini belirttiği konuşmasında “Küresel gelişmelere bağlı olarak dünyada ve Türkiye'de artan enerji tüketimi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerji yatırımlarını daha öncelikli hale getirmiştir. Yenilenebilir enerjiler bakımından ilimiz Niğde’nin çok önemli bir potansiyelinin olduğu yapılan araştırmalarla açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle ilimizin, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinden daha fazla istifade etmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Niğde Yenilenebilir Enerji Zirvesi” panel programlarının yer aldığı, iki oturumdan oluşan zirvenin ikinci gününde, Enerji İhtisas Bölgesi ve GES Gezisi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Habere Ait Diğer Fotoğraflar

Tüm Haberler
Yorumlar
Yorum Yaz