English

Aksaray’da Endüstriyel Simbiyoz Çalışmaları Devam Ediyor… 21.05.2018 14/33

Aksaray’da Endüstriyel Simbiyoz Çalışmaları Devam Ediyor…

Atık, enerji, doğal kaynaklar, lojistik, insan gücü gibi kaynakların verimli yönetimi yoluyla daha sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak kullanımının sağlanabilmesi amacı ile Ahiler Kalkınma Ajansı(AHİKA) tarafından Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) başlatılmış olan Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) çalışmaları 2. saha ziyaretleri ile devam ediyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülen çalışmada, Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) içindeki firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar belirlenecek.

Bu çalışma kapsamında; kurulacak ortaklıklar ile firmaların kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı çevresel etkilerini (vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı (atık alış-verişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılacak.

 Bu amaçlarla bugüne kadar; “Sektörel Analiz ve Literatür Taraması”, “Anket Uygulaması İle Firmalardan Bilgi Alınması”, “Saha (Firma) Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi”, “Yerel Paydaş Analizi ve Toplantılarının Düzenlenmesi” ve “İkinci Saha (firma) Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi” faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından çalışma kapsamında son olarak Aksaray OSB Müdürlüğü’nün katkılarıyla, 07-11 Mayıs 2018 tarihlerinde ağırlıklı olarak Aksaray OSB dışındaki firmalar ziyaret edilerek, Endüstriyel Simbiyoz, hedeflenen çalışmalar ve uygulanacak faaliyetler hakkında bilgi verildi. Firma ağının/veri tabanının oluşturulması amacıyla işletmelerle görüşmeler yapıldı.

Çalışmanın bundan sonraki aşamasında ise, paydaş ve firmalar bir araya getirilerek, Sinerji Çalıştayı düzenlenecek ve Fizibilite Bilgi Notları ile Nihai Rapor hazırlanacak.

Habere Ait Diğer Fotoğraflar

Tüm Haberler
Yorumlar
Yorum Yaz