English

YEŞİLAY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DESTEK PROGRAMI 28.11.2016 10/19

YEŞİLAY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DESTEK PROGRAMI

09.11.2016 itibariyle "2016 Yılı Aşamalı Proje Teklif Çağrısı" kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı ilan edilmiştir. Program, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin ve farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktadır. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele anlayışı ve kuruluş amaçları çerçevesinde ülkesel hedeflerle kurumsal stratejik plandaki hedef ve önceliklere uygun olarak geliştirilen Bağımlılıkla Mücadele Destek Programına ilişkin künye ve detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Programın Amacı

Bağımlılıkla mücadele alanında önleme, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın oluşturulmasıdır.

Öncelikleri:

Öncelik 1: Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, İkincil veya üçüncül önleme faaliyetlerine konu gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.

Öncelik 2: Gençler ve tanımlı hedef grupların bağımlılığa yönelik farkındalık düzeylerini artıracak; hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faaliyetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Üniversiteler

Program Bütçes i ve Destek Tutarı: Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı toplam bütçesi 1.000.000 TL'dir, Bu kapsamda program toplam bütçesinin öncelikler bazında dağılımı ile proje başına verilecek asgari ve azami destek tutarları aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: 600.000 TL

Öncelik 2: 400.000 TL

Proje başına

Asgari destek tutarı: 10.000 TL

Azami destek tutan: 90.000 TL

Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde projelerinin 0'üne kadar destek talep edebilirler. Son Başvuru Tarihi: Ön başvurular için son teslim tarihi 09 Aralık 2016 17:30 dur Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Detaylı Bilgi ve Açıklamalar için Tıklayınız

Tüm Duyurular