English

TR 71 Bölgesi illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Tanıtım Filmleri Çekim İşi İçin İhale İlanı (Yeni) 23.03.2015 13/40

TR 71 Bölgesi illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Tanıtım Filmleri Çekim İşi İçin İhale İlanı (Yeni)

Ajansımız tarafından, TR 71 Bölgesi illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Tanıtım Filmleri olmak üzere tanıtım filmi ve versiyonları hazırlatılacaktır. Söz konusu çalışma için hizmet alımının gerçekleştirilmesi işi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları, Madde 12, Pazarlık Usulü yoluyla gerçekleştirilecektir.

İdarenin Adı: T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI

Adresi: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı, süresi:

a) İhale usulü: Pazarlık Usulü

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Atatürk Bulvarı No:57/1 Kat:3 NEVŞEHİR

c) Son başvuru tarihi ve saati: 30.03.2015 - 14:00

d) İhalenin yapılacağı adres: Ahiler Kalkınma Ajansı Atatürk Bulvarı No:57/1 Kat:2 NEVŞEHİR

e) İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 30.03.2015 – 14:30

f) İhale konusu işin niteliği, türü: Tanıtım filmi çekimi işi

g) İhale konusu işin yapılacağı yer: TR71 Bölgesi

h) İşe başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarih

i) İşin süresi: 18 ay

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: ahika.gov.tr adresinden temin edilebilir. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Duyuruya Ait Diğer Dosyalar

Tüm Duyurular