English

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI 19.01.2018 08/47

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI

Dicle Kalkınma Ajansı, 2018 yılı mali destek programları çerçevesinde kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ve “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında toplamda 40 Milyon TL tutarında iki mali destek programı ilanına çıkmıştır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru zamanı 26.03.2018 saat 17:00’dır. Programların başvuru rehberlerine ve diğer ilgili dokümanlara Ajans internet sitesinden (www.dika.org.tr) ulaşılabilir. Program detayları aşağıda yer almaktadır.

2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/EAG) 

Program Bütçesi: 28.000.000

Asgari destek tutar: 250.000 TL

Azami destek tutar: 2.000.000 TL

Talep edilen destek tutarı toplam bütçenin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

Programın Uygulanacağı İller: Program, TRC3 Bölgesi’nin (Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt) tümünü kapsamaktadır.

Programın Genel Amacı: Turistik, sinai ve ticari yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla Bölgenin rekabet gücünün artırılması 

Programın Özel Amaçları:

1. Bölgenin ticaret ve sanayi alanlarının altyapısının iyileştirilerek rekabetçiliğinin artırılması

2. Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilerek rekabet edebilir düzeye getirilmesi

3. TRC3 Bölgesinin işgücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitimin Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri: TRC3 Düzey 2 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bulunan aşağıdaki kurumlar uygun

Başvuru Sahibi olabilirler:

• Üniversiteler

• Valilikler, Kaymakamlıklar 

• Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri) 

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri; Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)

• Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri

• Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)

2018 YILI KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TRC3/18/KYKİ)

Program Bütçesi: 12.000.000

Asgari destek tutar: 250.000 TL

Azami destek tutar: 1.500.000 TL

Talep edilen destek tutarı toplam bütçenin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

Programın Uygulanacağı İller: Program Şırnak Merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçe merkezlerini kapsamaktadır. 

Programın Genel Amacı: Şırnak Merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçe merkezlerinde kentsel üstyapı ve ortak yaşam alanlarının geliştirilerek kent merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Programın Özel Amaçları:

1. Kent estetiğinin geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması

2. Ortak yaşam alanlarının desteklenmesiyle kentlerde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

TRC3 Düzey 2 Bölgesi’nde sadece Mardin ve Şırnak illerinde bulunan aşağıdaki kurumlar uygun Başvuru Sahibi olabilirler: 

 • Valilikler  

• Kaymakamlıklar

• Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Mahalli İdare Birlikleri)

• Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

• Üniversiteler

• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Dicle Kalkınma Ajansı

Yenişehir Mh. Kızıltepe Cd. No:6/1 Artuklu/MARDİN

T: (+90 482) 212 11 07

F: (+90 482) 213 14 95

www.dika.org.tr

Tüm Duyurular