English

Tat Entegre Et ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi Mal Alım İhale Sonuç İlanı 17.02.2017 17/10

Tat Entegre Et ürünleri Tarım Gıda Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi Mal Alım İhale Sonuç İlanı

 

  İhale referans numarası:

TR71/16/KG/0061

1) İhale Konusu İşin

   a) Adı:

    Rekabet Gücü Yüksek Köyet

 

    LOT 1: Dilimleme Makinası

   b) Niteliği, türü ve miktarı:

MAL ALIM İŞİ

   c) Yapılacağı Yer

 

 

 

 

:

AKSARAY

   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

27.01.2017  -  30.03.2017

   e) Sözleşme Bedeli

210.704,00  TL

Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam  2 (iki) adet teklif verilmiştir ve değerlendirme sonucunda  1 (bir) tanesi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 27.01.2017 tarihinde  Matris Makine Anonim Şirketine  ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

  İhale referans numarası:

TR71/16/KG/0061

1) İhale Konusu İşin

   a) Adı:

    Rekabet Gücü Yüksek Köyet

 

    LOT 2: Klips Makinası

   b) Niteliği, türü ve miktarı:

MAL ALIM İŞİ

   c) Yapılacağı Yer

 

 

 

 

:

AKSARAY

   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

27.01.2017  -  30.03.2017

   e) Sözleşme Bedeli

257.802,00  TL

Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam  2 (iki) adet teklif verilmiştir ve değerlendirme sonucunda  1 (bir) tanesi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 27.01.2017 tarihinde  Gıdatek Makine Ticaret Limited Şirketine  ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
 

 

 
Tüm Duyurular