English

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. çağrı yapıldı. 22.03.2017 16/14

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. çağrı yapıldı.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi(TANAP), inşaat sürecinde yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması 1. Çağrısını 21 Şubat 2017 tarihinde ilan etmiş ve söz konusu program hakkında ilgili tüm tarafları bilgilendirmek üzere 6 Mart 2017 tarihinde Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda, 7 Mart 2017 tarihinde ise Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. yetkililerinin katılımıyla tanıtım toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu hibe programı kapsamında; Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki ayrı öncelik alanı gözetilmekte olup, iki farklı ölçekte projelere destek verilebilecektir. Küçük Ölçekli Hibeler kapsamında talep edilen hibe tutarı, proje teklifi için azami 200.000 TL, Orta Ölçekli Hibeler kapsamında ise 1.500.000 TL olabilmekte ve proje bütçesinin %95’ine kadar hibe sağlanabilmektedir.

Bahse konu iki ilde (ilçe ayrımı olmaksızın) faaliyet gösteren Yerel Yönetimler, Kooperatifler, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, Meslek Odaları, Federasyonlar ve Birlik Konfederasyonları, Üniversiteler, Okul Aile Birlikleri, KOBİ’ler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl ve İlçe Özel İdareleri, Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olanlar, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri proje sunabilecektir.

TANAP hibe programından, Bölgemizin en üst düzeyde yararlanması için  potansiyel başvuru sahiplerinin, www.tanap-seip.com adresinden temin edilebilecek başvuru rehberlerinde belirtilen koşullara uygun proje teklifleri sunarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi tavsiye edilmektedir. Konunun önemine ve proje hazırlama aşamasında il düzeyinde sağlanacak koordinasyona ilişkin Kırıkkale Valiliği’nin yazısı aşağıdaki linkten incelenebilmektedir.

http://www.kirikkale.gov.tr/tanap-projesi

Tüm Duyurular