English

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru 15.03.2018 14/04

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçiş için gerçekleştirilecek sınav, 20 – 21 Mart 2018 tarihlerinde Ahiler Kalkınma Ajansı’nın “Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No: 42 Merkez NEVŞEHİR” adresinde bulunan merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Sınav “sözlü” olarak gerçekleştirilecek olup, adaylara icra ettikleri görev alanları ile ilgili yetkinliklerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

Bu ilan adaylar için tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına itiraz edilme prosedürü ile ilgili bilgiler Ajansımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınava alınacak aday listesi ve sınav programı için tıklayınız.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15.03.2018

 

AHİLER KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ


Ayrıntılı Bilgi İçin;
Tel    : 0 (384) 214 36 66
Faks : 0 (384) 214 00 46

Tüm Duyurular