English

"Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" Konulu Eası Programı Teklif Çağrısı Yayımlandı 28.11.2018 17/21

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

EaSI Programına katılım sağlayan  ülkelerde sosyal işletmelere yönelik 500 bin avronun altındaki hacimlerde öz sermaye, yarı ortaklık veya hibrit finansman şeklinde uzun vadeli risk sermaye yatırımları üstlenen finansal aracılara yönelik projelerin destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 3 milyon avrodur. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Proje başvurularının 3 Mart 2019 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizde  kurulu ve kayıtlı tüzel kişilikler teklif çağrısına tek başına, esas veya eş başvuru sahibi olarak başvurabilirler. Bu tüzel kişiliklerin; yatırım fonu, fon sepeti fonu veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak fon araçları veya kolektif yatırım kuruluşları olabileceği belirlenmiştir.

Detaylı bilgi  için https://www.ab.gov.tr/51455.html adresini tıklayınız

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgiye T.C. Dış İşleri Bakanlığının  internet sayfasından erişilebilmektedir. https://www.ab.gov.tr/49876.html

Duyuruya Ait Diğer Fotoğraflar

Tüm Duyurular