English

"Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" Konulu Teklif Çağrısı 28.06.2017 16/08

Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında, VP/2017/013 numaralı ve "Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" konulu teklif çağrısını yayımlamıştır. İlgili teklif çağrısı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak hedefiyle mevcut finansal araçlar için işlem maliyeti desteğini içermektedir. 

Söz konusu teklif çağrısında, ülkemizde kurulu ve kayıtlı "yatırım fonu, yatırım fonlarına yatırım yapan bir fonlar veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak finansal aracılar", "yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dahil kurulmuş/kurulacak olan yatırım planları" ve "vakıf' tüzel kişiliklerinin tek başına, esas veya eş başvuru sahibi sıfatıyla başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Yaklaşık 1 yıl boyunca duyuruda kalacak olan teklif çağrısının son başvuru tarihleri 15 Temmuz 2017, 1 Aralık 2017 ve 15 Nisan 2018 olup, teklif çağnsma ilişkin detaylı bilgiye, Avrupa Komisyonunun internet sayfasından (http://ec.europa.eu/social/main.jsp7catId =629&langld=en&callld=518) ulaşılabilmektedir. 

Tüm Duyurular