English

Proje Sunacaklara Duyuru 15.02.2016 09/42

Proje Sunacaklara Duyuru

Son günlerde Ajansımıza ulaşan haberlerden, bazı şahısların/danışman firmaların kendilerini Ajansımızla bağlantılı göstererek (ister daha önce Ajansımızda çalışmış olsun veya olmasın) veya “hibe uzmanı, proje uzmanı” vb. unvanlar kullanarak, iş takibi ve proje hazırlama vaadiyle vatandaşlarımızdan halen ilanda olan mali destek programına proje sunacak veya sunma ihtimali olan başvuru sahiplerinden çıkar sağlamaya çalıştıkları; bilhassa projeleri değerlendirme sürecinde yüksek puanlarla geçirebilecek bağlantılara sahip oldukları izlenimi verdikleri ve bu maksatla para talep ettikleri anlaşılmaktadır. Ajansımızın sorumluluğunda yürütülen programlara sunulan projeler, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliğinde belirtilen temel ilkeler (tarafsızlık, eşit muamele vb.) doğrultusunda değerlendirilmekte ve nihai aşamada Yönetim Kurulumuzun onayından geçmekte olup, iş takibi, nüfuz vb. yöntemlerle sonuç alınması mümkün bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın “Dolandırıcılık” anlamına gelen bu gibi girişimlere itibar etmemeleri ve kendilerine bu maksatla yaklaşan kişileri Ajansımıza ve/veya Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmeleri önem arz etmektedir.

Tüm Duyurular