English

Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları Uluslararası Ortak Çağrısı Açıldı! 22.01.2019 13/35

Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları Uluslararası Ortak Çağrısı Açıldı!

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi (JPND), Avrupa'da nörodejeneratif hastalık araştırmaları alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır.  Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programlama İnisiyatifi JPND kapsamında yürütülen JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund Projesi 2019 yılı Uluslararası Ortak Çağrısının konusu "Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları" olarak belirlenmiştir. Çok ortaklı uluslararası konsorsiyumların proje sunabileceği çağrı Ocak 2019'da açıldı.

Başvuru ve detaylı bilgi için http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/ adresini ziyaret ediniz.

Birinci Aşama İçin Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2019

İkinci Aşama İçin Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2019

Ulusal başvuru süreciyle ilgili detaylar Şubat ayı içinde duyurulacaktır. Çağrıyla ilgili tüm sorularınızı jpnd@tubitak.gov.tr e-posta adresine iletiniz.

Duyuruya Ait Diğer Fotoğraflar

Tüm Duyurular