English

KUZEY BORU PLASTİK SANAYİ VE TIC. LTD. ŞTİ. Mal Alımı İhale Sonucu İlanı 20.01.2017 09/30

KUZEY BORU PLASTİK SANAYİ VE TIC. LTD. ŞTİ. Mal Alımı İhale Sonucu İlanı

  KUZEY BORU PLASTİK SANAYİ VE TIC. LTD. ŞTİ.

  İhale referans numarası:

TR71/16/KG/0076

1) İhale Konusu İşin

   a) Adı:

VERİMLİLİĞİN VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİMİN SAĞLANMASI İÇİN KALİTE YATIRIMLARININ ARTTIRILMASI PROJESİ

LOT 1 : Karbon Siyahı Tayin Cihazı, Trinoküler Mikroskop, Etüv 120 L 250 °C, Oksidasyon İndüksiyon Süresi Tayin Cihazı, Yüksek Isı Kül Fırını (1000 °C, 1,6 L), Halka Rijitliği İç Ekstansiometreli, Çekme Kopma Test Cihazı, Düşey Darbe Test Cihazı, MFI(Erime Akışkanlığı) Test Cihazı, Hidrostatik Basınç Test Cihazı Revize Mal Alımı

 

   b) Niteliği, türü ve miktarı:

MAL ALIM İŞİ-10 KALEM

   c) Yapılacağı Yer:

Aksaray

   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

16.12.2016 – 06.01.2017

   e) Sözleşme Bedeli

160.545,00 TL (Yüzaltmışbinbeşyüzkırkbeş TL)

Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam  1(BİR) adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 (Bir)  adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 13.01.2017 tarihinde ALARGE 'ye ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

  İhale referans numarası:

TR71/16/KG/0076

1) İhale Konusu İşin

   a) Adı:

VERİMLİLİĞİN VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİMİN SAĞLANMASI İÇİN KALİTE YATIRIMLARININ ARTTIRILMASI PROJESİ

LOT 2 :  Kapama Başlığı Paslanmaz Çelik(Tapa) 20mm-500mm arası mal alımı

   b) Niteliği, türü ve miktarı:

MAL ALIM İŞİ-1 KALEM

   c) Yapılacağı Yer:

Aksaray

   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

16.12.2016 – 06.01.2017

   e) Sözleşme Bedeli

93.000,00 TL  (Doksanüçbin TL)

Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam  1(BİR) adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 (Bir)  adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 13.01.2017 tarihinde ALARGE ’ye ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
Tüm Duyurular