English

KUZEY BORU PLASTİK SANAYİ VE TIC. LTD. ŞTİ. Mal Alımı için ihale ilanı 19.12.2016 08/32

KUZEY BORU PLASTİK SANAYİ VE TIC. LTD. ŞTİ. Mal Alımı için ihale ilanı

 KUZEY BORU PLASTİK SANAYİ VE TIC. LTD. ŞTİ. AHİ Kalkınma Ajansı Kobi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Aksaray’da Verimliliğin ve Katma Değeri Yüksek Üretimin Sağlanması İçin Kalite Yatırımlarının Arttırılması Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD.2.SOK Merkez / AKSARAY adresinden veya http://ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

İhale Kapsamında Satın Alınmak İstenen Makine Ekipmanlar:

LOT-1:

   - 1 ADET Karbon Siyahı Tayin Cihazı

   - 1 ADET Trinoküler Mikroskop

   - 1 ADET Etüv 120 L 250 °C

   - 1 ADET Oksidasyon İndüksiyon Süresi Tayin Cihazı

   - 1 ADET Yüksek Isı Kül Fırını (1000 °C, 1,6 L)

   - 1 ADET Halka Rijitliği İç Ekstansiometreli

   - 1 ADET Çekme Kopma Test Cihazı

   - 1 ADET Düşey Darbe Test Cihazı

   - 1 ADET MFI(Erime Akışkanlığı) Test Cihazı

   - 1 ADET Hidrostatik Basınç Test Cihazı Revize

LOT-2:

   - 1 ADET Kapama Başlığı Paslanmaz Çelik(Tapa) 20mm-500mm arası

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 06/01/2017 -  14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.kuzeyboru.com.tr ve http://ahika.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 06/01/2017 tarihinde, saat 14:00’da ve ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD.2.SOK        
Merkez / AKSARAY adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.  

Duyuruya Ait Diğer Dosyalar

Tüm Duyurular