English

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı 13.10.2015 08/38

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda hazırlanan 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı kapsamında 22.10.2015 tarihi itibariyle proje kabulüne başlamıştır. 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı “Değişim sürüyor, SİZ de katılın” sloganı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran Ajansımız, 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı kapsamında faaliyet bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 250.000 TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacaktır. 250 Bin TL bütçeli Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, OSB’ler, STK’lar ile birliklerin; Bölgemizde ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik projelerine 30.000 TL ile 100.000 TL arasında azami 0’e varan oranlarda hibe desteği verilecektir. Ajansımıza proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 17 Kasım 2015, Salı, Saat 18:00’a kadar tamamlamaları ve matbu proje belgelerini ise en geç 20 Kasım 2015, Cuma, Saat 18:00’a kadar Ajansımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Tüm Duyurular