English

Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrı Dönemi Başlamıştır. 31.05.2017 12/17

Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrı Dönemi Başlamıştır.

En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kategoriler kapsamında desteklenecektir. Projelerin yüzde ellisine olmak üzere 25 Milyon TL hibe verilebilmekte olup, 3. çağrı için son başvuru tarihi 11 Ağustos 2017'dir.”

https://kumelenme.sanayi.gov.tr

Tüm Duyurular