English

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Desteği Programı Hakkında Duyuru 20.11.2018 14/23

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Desteği Programı Hakkında Duyuru

Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde gösteren işletmelerin oranın artırması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde daha da önem kazanmıştır.

KOSGEB bahse konu stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına Girişimciliği Geliştirme Destek Programı (Yeni Girişimci Programı ) da eklenmiştir. Yeni program başvuruları 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren alınacak olup, Girişimci Destek Programı Yeni Girişimci Desteği başvuru alımı 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona erecektir.

Yeni Program ile;

a) İmalat sanayi haricinde faaliyet gösterenler, işletme statüsü (şahıs, şirket ), girişimcinin statüsü (genç, kadın, gazi, şehit yakını) ve istihdam durumuna göre 60.000 TL’ye kadar hibe;

b) İmalat sanayinde faaliyet gösterenler, yukarıdaki desteklerin yanında, işletmenin teknoloji düzeyine göre 300.000 TL’ye kadar makine teçhizat ve yazılım giderleri için,10.000 TL’ye kadar koçluk, danışmanlık ve mentörlük giderleri için olmak üzere toplam 370,000 TL’ye kadar hibe,

destekten yararlanabilecektir.

Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;

- İş kurmadan önce girişimcilik eğitimi (KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ) alması,

- Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az % 50 oranında kurucu ortağı olması,

- İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,

- Son 3 yıl içerisinde işletmesi ya da herhangi bir işletmede 5, 30 ve üzeri ortaklığı bulunmaması, şartlarını taşınması gerekmektedir.

Yeni Girişimciliği Geliştirme Programı www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için KOSGEB İl Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6839/girisimcilikte-yeni-donem-basliyor

Tüm Duyurular