English

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teklif Çağrısı İlanı 01.02.2018 13/45

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teklif Çağrısı İlanı

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

TR22/18/MEGDP

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.gmka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Başvuruların internet üzerinden son başvuru tarihi, 30 Mart 2018 Saat:23:59; taahhütnamenin son teslim tarihi ise 6 Nisan 2018; Saat: 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Adres: Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36/A Karesi / Balıkesir Türkiye
Telefon: +90 266 246 1000
Faks: +90 266 246 1700
E-Posta: info@gmka.gov.tr

Tüm Duyurular