English

GELECEK TURİZMDE 2017 Proje Teklif Çağrısı 29.06.2017 14/03

GELECEK TURİZMDE 2017 Proje Teklif Çağrısı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes’in; Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamak amacı ile 2013 yılında hayata geçirdiği fon desteği olan GELECEK TURİZMDE 2017 Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi yayınlandı.

Projenin genel amacı;  yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunulması ve yerel kalkınmaya destek olunmasıdır. Bu doğrultuda, 5. Dönemde yerel aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir turizmi geliştirme ilkelerini benimseyen küçük ölçekli yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projeleri desteklenecek olup projeler çağrı rehberinde sayılan özel amaçlara uygun olmalıdır.

Hibe kapsamında 50 Bin Türk Lirası’ndan, 120 Bin Türk Lirası’na kadar destek sağlanacak. Proje sürelerinin en az 6, en çok 12 ay olması gerekiyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • Türkiye’de kayıtlı,
  • Tüzel kişiliğe sahip,
  • Kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri

Başvuru sahibi kurumların; en az bir, en çok 5 kuruluşla ortaklık kurması gerekmektedir.

Kimler Ortak Olabilir ?

  • Başvuru sahibi olma şartlarını taşıyan kuruluşlar,
  • Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Valilikler, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya dernekler

Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi ve detaylı bilgi için http://www.gelecekturizmde.com/

Tüm Duyurular