English

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı 31.12.2018 15/03

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

 

-Bu teklif çağrısının küresel hedefi, eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaktır.

-Bu teklif çağrısının özel hedefi, kapsayıcı eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.

 

Bu teklif çağrısı kapsamında öngörülen toplam hibe tutarı 7.000.000 Avro’dur.

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

• minimum miktar: 75.000 EUR

• maksimum tutar: 150.000 EUR

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2019‘dur.

Hibe Başvuru Rehberi ve eklerine ulaşmak için http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=154 tıklayınız.

Duyuruya Ait Diğer Fotoğraflar

Tüm Duyurular