English

Ajans Hizmet Binası Yapım İşi Ön Yeterlilik İlanı / Ahiler Kalkınma Ajansı 22.05.2015 15/57

Ajans Hizmet Binası Yapım İşi Ön Yeterlilik İlanı / Ahiler Kalkınma Ajansı

Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yapım İşi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları 11. Maddesine göre “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterlikleri tespit edilen adaylar arasında ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralama sonucunda en az 50 puan ve üzeri almak şartı ile en yüksek puanı alan ilk 5 (beş) sıradaki aday listeye alınacak ve teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki belgede yer almaktadır.

Ajans Hizmet Binası Yapım İşi Ön Yeterlilik İlanı İçin Tıklayınız

Sıkça Sorular Sorular:
1-Ön yeterlik aşamasında Standart Formlar olarak Kamu İhale Kanununda düzenlenen standart formlar mı kullanılacak?

Cevap: “Ajansımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ve standart formlarda farklı olduğundan Ön Yeterlik Şartname ekindeki Ajansa özgü standart formlar kullanılacaktır. Bu nedenle İhaleye başvuruda bulunmak isteyenler bu formları ilan metni 4. Maddeye göre Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde Ajanstan e-posta yolu ile temin edebilirler.”

Tüm Duyurular