English

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavı Sonuçları 29.04.2016 21/17

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavı Sonuçları

Ahiler Kalkınma Ajansının 08.01.2016 tarihinde ilan ettiği uzman personel alımına ilişkin 30.03.2016 – 01.04.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü yarışma sınavı neticesinde Komisyon tarafından başarılı bulunan asil ve yedek uzman listesine ulaşmak için tıklayınız.

Asil ve Yedek Uzman Listesi

Tüm Duyurular