English

Ahiler Kalkınma Ajansı Merkezinde ve Yatırım Destek Ofislerinde Görevlendirilmek üzere; Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı ve Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı İhale İlanı 03.12.2015 16/18

Ahiler Kalkınma Ajansı Merkezinde ve Yatırım Destek Ofislerinde Görevlendirilmek üzere; Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı ve Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı İhale İlanı

 

 

 

 

T.C.
AHİLER KALKINMA AJANSI

Ahiler Kalkınma Ajansı Merkezinde ve Yatırım Destek Ofislerinde Görevlendirilmek üzere; Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı ve Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir .

İdarenin Adı: T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI

Adresi: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

Tel-Fax: 0 384 214 36 66 – 0 384 214 00 46


İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı, süresi:

a) Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı (2 kişi)

b) Genel Temizlik Hizmet Alımı; Genel temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) kişi (iki kişi şoför olarak da çalıştırılabilecek),Yatırım Destek Ofislerinde genel temizlik ve şoförlük işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört ) kişi  (Toplamda 12 kişi)

c) İhale konusu işin süresi:Silahsız Özel Güvenlik ve Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı için 12 aylık olmak üzere 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında hizmet alımı yapılacaktır.


İhale konusu hizmetin yapılacağı yer: TR71 Bölgesi (Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde)

İhale Usulü: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası (Ahmet CİNGİL) Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Kat:3 Merkez-NEVŞEHİR

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Ajans adresinden satın alınabilir.

Geçici Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit teminatlar Ahiler Kalkınma Ajansının Halk Bankası Nevşehir Şubesi’nde bulunan TR53 0001 2009 6860 0016 0001 41 IBAN numaralı banka hesabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.

Teklifler; İdarenin Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine 15.12.2015 Salı günü Genel (Temizlik, Şoför) Hizmet Alımı ihalesi için, saat; 10:00’ a kadar; Silahsız Özel Güvenlik İhalesi için ise saat 14:00’e kadar teslim edilebilir. Tekliflerin İhale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Tüm Duyurular