English

2018 Yılı Teknik Destek Programı İlanı 02.07.2018 16/35

2018 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.ahika.gov.tr  internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500.000,00 TL’dir.

Programın Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. 

Bu destek programının özel amaçları şunlardır:
  
I. İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılması

II. Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi

III. Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

IV. Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi

Desteklerin Tutarı:


Ajans, sadece aşağıda belirtilen alanlarda ve KDV dâhil tutarlardaki faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

 • Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama konularında proje başına en fazla 15.000 TL,
 •  
 • Araştırma/raporlama faaliyetleri ile ilgili eğitimler için geçici uzman görevlendirme ve danışmanlık sağlama konularında proje başına en fazla 30.000 TL,


Destek Oranı

Destek oranı 100% ’dür.

Kimler Başvurabilir?

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 •  Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

 

Programın Başvuru Dönemi:

Temmuz-Ağustos Dönemi               Son Başvuru Günü: 31.08.2018, Saat: 17:00
Eylül-Ekim Dönemi                         Son Başvuru Günü: 31.10.2018, Saat: 17:00
Kasım-Aralık Dönemi                      Son Başvuru Günü: 31.12.2018, Saat: 17:00

Başvuru Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

Başvuru Süreci ve KAYS:

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerine teslim edilir:

 

Ajans Merkezi

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı

Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Cad. No:42/1 Merkez / NEVŞEHİR

0 384 214 36 66

 

 

Aksaray Yatırım Destek Ofisi

Aksaray TSO Binası Hacılar Harmanı Mah. 5. Bulvar

 No: 53/1

Merkez/AKSARAY

0 382 215 00 18

 

 

Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi

Valilik Binası Fabrikalar Mah.

Ulubatlı Hasan Cad.
No:39 Kat:1

Merkez/KIRIKKALE

0 318 222 0936

 

 

Kırşehir Yatırım Destek Ofisi

Medrese Mahallesi

M.Kemal Hotamaroğlu Sokak

Berk-Eroğlu İş Merkezi

No:3/6 Merkez/KIRŞEHİR

0 386 212 70 90

 

 

Niğde Yatırım Destek Ofisi

Dr. Sami Yağız Caddesi Cici Baba Sokak Yavuz İş Merkezi

Kat:3 No:3/20

Merkez/NİĞDE

0 388 233 5159

 

KAYS  09.07.2018 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Başvuru Süreci ve KAYS’a ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KAYS Sistem Girişi

KAYS Kullanıcı Kılavuzu

 

 

Tüm Duyurular