English

2017 Yılı Teknik Destek Programı İlanı 04.07.2017 18/22

2017 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı
www.ahika.gov.tr  internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 400.000,00 TL’dir.

Programın Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu destek programının özel amaçları şunlardır:
  
1.  Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

2.  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasıdır.

Desteklerin Tutarı:

Teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti (KDV dâhil) 15.000,00 TL’yi aşamaz. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

Destek Oranı

Destek oranı % 100'dür

Kimler Başvurabilir?

  • Yerel yönetimler
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri
  • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

 

Programın Başvuru Dönemi:

Temmuz-Ağustos Dönemi             Son Başvuru Günü: 25.08.2017, Saat: 17:00
Eylül-Ekim Dönemi                          Son Başvuru Günü: 31.10.2017, Saat: 17:00
Kasım-Aralık Dönemi                      Son Başvuru Günü: 29.12.2017, Saat: 17:00

Başvuruların alınması için son tarihler her bir dönem için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Başvurular KAYS üzerinden yapılacak olup, matbu dosyaların son başvuru tarihine kadar Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Rehberine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Başvuru Ek Belgelerine Ulaşmak İçin  Tıklayınız.

Teknik Destek Programı Tanıtım Sunumuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

KAYS Sunumuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Tüm Duyurular