English

2017 Verimlilik Proje Ödülleri 28.11.2016 10/36

2017 Verimlilik Proje Ödülleri

2017 Verimlilik Proje Ödülleri Başvurusu 9 Ocak 2017 tarihinde sonlanmak üzere başlanmıştır. 

2017 Verimlilik Proje Ödülleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyuruluması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl düzenlenmektedir.

2017 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ UYGULAMA TAKVİMİ

Deteylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız.

Tüm Duyurular