English

Doküman Merkezi

Mali Destek Programları Belgeleri, Bölgesel Gelişme Planı ve Strateji Dökümanları, Fuar ve Konferans Raporları, Çalışma Programı ve Bütçe ve Faaliyet Raporları gibi çeşitli belgelere soldaki menüden ya da aşağıdaki ilgili bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz.

Bölge Planları

ÇalışmaProgramları

Dfd ve Teknik Destek Raporları

Faaliyet Raporları

Kalkınma Kurulu Raporları

Mali Raporlar

Planlama ve Analiz Raporları

Proje Planlama ve Yönetimi

Proje İstatistikleri

Proje Uygulama Dökümanları

Rehberler

Üst Ölçekli Planlar

Önceki Sayfa