English

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Sıkça Sorulan Sorular

  Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Sıkça Sorulan Sorular

   

   

   

  Soru: Diploma/Mezuniyet Belgesinin fotokopisini ya da E-Devlet çıktısını göndermek yeterli olur mu?
  Cevap: Hayır. Posta yolu ile yapılan başvurularda Diploma/Mezuniyet Belgenizin noter veya kurum (mezun olduğunuz üniversite) onaylı olması gerekmektedir.
   

  Soru: Askerlik Belgesinin fotokopisini göndermek yeterli olur mu?
  Cevap: Hayır. Anılanın belgenin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

   

  Soru: Kurumunuza şahsen gelerek başvuru yapıldığında belgelerin aslı ibraz edilerek fotokopisi ile başvuru yapılabilir mi?
  Cevap: Evet. Şahsen başvurularda belgelerin aslı görülerek fotokopisi teslim alınmakta ve belgelerin aslı iade edilmektedir. 

   

  Soru: Başvuru için mezun olunan lisans programına ilişkin tüm puan türlerinden 80 puana sahip olmak mı gerekiyor? 
  Cevap: Hayır. İlgili lisans programının karşısında gösterilen puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak yeterlidir.

   

  Soru: Adli Sicil Kaydı ve Sağlık Raporu çıkarmak gerekiyor mu başvuru için?
  Cevap: Hayır. Her iki bilgiyi iki ayrı A4 kâğıdına beyan edip imza atmanız başvuru aşamasında yeterlidir. 

   

  Soru: 2015 yılı içerisinde ilanınıza başvurmuştum. Belgelerim tarafıma iade edildi. Belgeler değiştirilmeden/güncellenmeden aynı şekilde gönderilebilir mi?
  Cevap: Hayır. İş Talep Formunun yeniden doldurulması gerekmekte olup, Adli Sicil ve Sağlık Durumu beyanlarının da güncel tarihli olarak yeniden iletilmesi gerekmektedir.

  Önceki Sayfa