English

Vizyon

Bölge Vizyonu (Taslak)

Doğal ve kültürel mirasından güç alan, beşeri sermayesini geliştirmeyi ve dengeli kalkınmayı sürekli kılmış, yaşamaya değer bir bölge.

Önceki Sayfa