English

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri:

  • Ahiler Kalkınma Ajansı Etik Komisyonu, 14.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca Genel Sekreterlik Makamının 29.12.2016 tarih ve 396 sayılı oluru ile kurulmuştur.” 

 

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI ETİK KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREVİ

TEL NO

E-POSTA ADRESİ

Pelin GÜNAY

Uzman (Komisyon Başkanı)

0 384 214 36 66

pelingunay@ahika.gov.tr

Didem CİHANGİR

Uzman (Üye)

0 384 214 36 66

didemcihangir@ahika.gov.tr

Mehmet Furkan HACIMUSTAFAOĞLU

Uzman (Üye)

0 384 214 36 66

furkanhacimustafaoglu@ahika.gov.tr

İlgili Mevzuat:

  Kanunlar:

-      5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5176.pdf

-      2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2531.pdf

-      3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

      http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3628.pdf

  Yönetmelik:

               -      Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

             http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&s

  Genelgeler:

-      2004/27 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu konulu Başbakanlık Genelgesi

        https://www.basbakanlik.gov.tr/etik/etikkurulgenelge.html

-      2005/16 sayılı  Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması konulu Başbakanlık Genelgesi

https://www.basbakanlik.gov.tr/etik/basbakanugurlama.html

Önceki Sayfa