English

İhale İptal İlanı / TR 71 Bölgesi illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Tanıtım Filmleri Çekim İşi İçin İhale İptal İlanı 19.03.2015 17/57

İhale İptal İlanı / TR 71 Bölgesi illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Tanıtım Filmleri Çekim İşi İçin İhale İptal İlanı

13.03.2013 tarihinde ilan edilen ve son başvuru tarihi ve saati 20.03.2015 17:00 olan TR 71 Bölgesi illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Tanıtım Filmleri Çekim İşine ait ihale, ihale dokümanlarında tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi ve teknik hataların bulunması nedeniyle Genel Sekreterlik Makamının 19.03.2015 tarih ve 106 sayılı olur ile iptal edilmiş olup dokümanların revize edilmesini müteakip en kısa sürede tekrar ihale web sitemizde ilan edilecektir.

Tüm Duyurular